Teppeki

ŠPECIALISTA NA VOŠKY

  • jedinečný spôsob účinku na široké spektrum vošiek
  • podpora antirezistentnej stratégie
  • účinná látka je v rastline translaminárne rozvádzaná a má systémový účinok
  • vysoké teploty a slnečný svit nemajú vplyv na funkciu prípravku
  • dlhodobý efekt ( 14 – 21 dní) + odolnosť proti zrážkam
  • výborný ekotoxikologický profil

Účinná látka flonicamid patrí do chemickej skupiny pyridokarboxamidov , s insekticídnym účinkom proti voškám. Flonicamid je po postreku translaminárne rozvádzaný v rastline a má systémový účinok. Už po krátkej dobe ( cca 1 hod) kontaktu vošiek s prípravkom ( dotykom , alebo cicaním ) vošky prestávajú cicať listové šťavy a podukovať medovicu . Týmto je škodlivosť vošiek zablokovaná , hoci k ich samotnému úhynu v dôsledku dehydratácie dochádza až po 2 – 5 dňoch .
Prípravok reguluje dospelé aj nedospelé vývojové štádiá vošiek a má dlhý reziduálny účinok. Vysoké teploty a intenzívne slnečné žiarenie neznižujú účinnosť prípravku.
Prípravok je odolný voči zmyvu už 3 hodiny po aplikácií