Rapsan 400 SC

ZÁKLADNÝ HERBICÍD PRE ČISTÉ REPKY

  • Odstraňuje včas a spoľahlivo väčšinu dôležitých jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín
  • Tolerantný k ozimnej repke vrátane tzv. dvojnulových odrôd
  • Vhodný na sólo ošetrenie , tak aj do TM kombinácie s ďalšími prípravkami s cieľom rozšíriť účinok na špecifické buriny
  • Tradičný, v praxi overený prípravok

Rapsan 400 SC je herbicíd určený na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v porastoch ozimnej a jarnej repky, kapustovitej
zeleniny a horčice.
Keďže k hlavnému účinku dochádza prostredníctvom pôdy, spoľahlivá účinnosť sa dosiahne pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii za sucha
sa herbicídny účinok dostaví pri neskorších zrážkach. Čiastočne je prijímaný aj listami burín , ak sú v čase postreku vzídené .
Citlivé buriny :Rapsan 400 SC spoľahlivo ničí najmä psiarku roľnú, moháre, lipnicu ročnú, prstovku krvavú, ježatku kuriu, metličku obyčajnú,
láskavce, štiavy, pŕhľavu malú, veroniky, žltnice, mlieče, iskerník roľný, kapsičku pastiersku, parumanček nevoňavý, rumančeky a rumany, horčiak
obyčajný, lobody, mak, ľuľok, kolenec roľný, hluchavky, nezábudku roľnú, hviezdicu prostrednú, mrlík biely, čistec ročný.