Onyx

UNIKÁTNE POSTEMERGENTNÉ RIEŠENIE BURÍN V KUKURICI

  • Synergický zosilujúci efekt s triketónmi ( mesotrion , tembotrion , sulcotrion)
  • Vysoká selektivita ku kukurici – možnosť použiť aj v osivovej kukurici
  • Rýchly kontaktný účinok aj na ťažko ničiteľné buriny – už behom 7 – 10 dní
  • Jedinečný spôsob účinku – zabraňuje vzniku rezistencie .
  • Spoľahlivá a ekonomicky výhodná aplikácia.

Prípravok ONYX je kontaktný herbicíd s účinnou látkou pyridate, ktorá patrí do skupiny fenyl-pyridazínov a je prijímaná listami rastlín. Prípravok ničí
najmä jednoročné dvojklíčnolistové buriny. Buriny musia byť v dobe aplikácie plne vzídené; najlepší účinok je dosahovaný vo fáze 2-4 pravých
listov burín. Príznaky pôsobenia sa objavujú pomerne rýchlo a prejavujú sa žltnutím a neskôr usychaním a odumieraním buriny.
Veľmi citlivé druhy burín: láskavce, výmr repky, mrlík biely, lipkavec obyčajný, Lamium amplexicaule, bažanka ročná, starček obyčajný, ľuľok čierny
Stredne citlivé druhy burín: loboda konáristá, voškovník obyčajný, ostatné mrlíkovité, pupenec roľný, ibištek trojdielny, hluchavka purpurová,
hviezdica prostredná
Menej citlivé druhy burín: podslnečník Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, horčiak broskyňolistý, Veronica hederaefolia