Moxa

OCHRANA PROTI POLIEHANIU OBILNÍN

  • Skrátenie a posilnenie stebla
  • Zlepšenie pomeru podzemnej a nadzemnej hmoty rastlín
  • Pribrzdenie dominancie hlavného stebla
  • Vyrovnanie produkčných odnoží
  • Ľahšie zvládnutie následnej fungicídnej a insekticídnej ochrany porastov.
  • Urýchlenie a zefektívnenie zberu

MOXA inhibuje posledný krok v syntéze aktívneho Giberlínu GA1, a tým zastavuje tvorbu giberlínov na konci reťazca ich syntézy. Giberlíny sú rastové hormóny podporujúce predlžovací rast. Účinná látka prípravku MOXA je prijímaná zelenými časťami rastliny a je rozvádzaná vodivým systémom do rastlinných pletív. Vplyvom toho dochádza k inhibícii predlžovania stonkových internódií, čo sa prejavuje zabrzdením rastu rastlín.