Lentagran WP

ŠPECIALISTA V ŠPECIÁLNYCH PLODINÁCH

  • Postemergentný účinok – aplikácia podľa stavu zaburinenia
  • Jednoduchá a bezpečná aplikácia vo vodorozpustnom balení
  • Rýchlo viditeľné príznaky pôsobenia – okamžité zastavenie rastu rastlín
  • Vysoká selektivita k ošetrovaným plodinám
  • Povolený v integrovanej produkcií

Postrekový kontaktný herbicídny prípravok vo forme dispergovateľného (zmáčateľného) prášku určený na ničenie dvojklíčnolistových
burín v cibuli, póre, kapustovej zelenine, artičoke, špargli, liečivých rastlinách, lucerne, ďatelinách a maku.
Účinná látka (Pyridate) je prijímaná listami rastlín. Prípravok ničí najmä jednoročné dvojklíčnolistové buriny. Buriny musia byť v dobe aplikácie plno vzídené; najlepší účinok je dosahovaný vo fáze 2-4 pravých listov burín, v neskorších fázach sa u odolnejších burín účinok znižuje.
Citlivé buriny: láskavec ohnutý, drchnička roľná, mrlík biely, žltnice, hluchavky, ľuľok čierny, zemedym lekársky, starček obyčajný, výmrv slnečnice
Buriny citlivé v skorých rastových fázach: rumany, rumančeky, parumaček, loboda konáristá, kapsička pastierska, pŕhľava malá, hviezdica prostredná, mlieče (zelinný, drsný),), lipkavec obyčajný
Odolné buriny: peniažtek roľný, výmrv repky, veroniky, reďkev ohnicová, stavikrvy, horčiaky, fialka roľná, mak vlčí, jednoročné a trváce trávy, trváce dvojklíčnolistové buriny