Globus

SYSTÉMOVÝ ČISTIČ

  • Širokospektrálny herbicíd do obilnín bez podsevu
  • Bezpečný pre ošetrované a aj následné plodiny
  • Vysoká účinnosť aj na odolné buriny
  • Vynikajúca miešateľnosť

Prípravok GLOBUS pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (3-4 dni po aplikácii),
neskôr dochádza k deformácii listov a stoniek a k farebným zmenám. Buriny sú likvidované spravidla v rozmedzí 14-21 dní po aplikácii. Prípravok
GLOBUS preniká do rastlín cez listy, účinná látka je v rastline translokovaná. Dažďové zrážky 1 hodinu po aplikácii neovplyvnia negatívne účinok
prípravku na buriny.
Dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v spektre účinnosti herbicídu GLOBUS, sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov (ružica).
Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, parumanček nevoňavý, rumany, rumanček pravý, pichliač roľný, mak vlčí, reďkev ohnicová,
horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, výmrv repky, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, úhorník liečivý, ambrózia
palinolistá, vesnovka obyčajná.
Stredne citlivé buriny: fialky, veroniky a hluchavky.