Fornet Extra 6 OD

POSTEMERGENTNÉ HERBICÍDNE RIEŠENIE, VHODNÉ PRE KAŽDÚ SITUÁCIU

  • Stabilná účinnosť aj v suchých podmienkach , kedy iné riešenia zlýhavajú .
  • Efektívne ničí veľmi široké spektrum trávovitých aj dvojklíčnolistových burín.
  • Spolahlivá eliminácia jednoročných aj trvácich burín
  • Selektívny a bezpečný pre kukuricu.
  • Vhodný pre TM kombinácie s inými látkami pre rozšírenie účinku na špecifické buriny.

FORNET EXTRA 6 OD je určený k ničeniu vzídených trávovitých aj dvojklíčnolistových burín v kukurici. Najvhodnejší čas aplikácie je vo fáze 2 – 4
listov burín . kukurica by mala byť v rozmedzí 2 až 8 listov . Buriny zastavujú rast okamžite po aplikácii. V priebehu 4- 5 dní je pozorované odfarbenie
mladých listov, nasledované nekrózou, ktorá sa rozširuje na celú rastlinu. Vačšina burín úplne odumiera už behom 2 týždňov. Reziduálne pôsobenie
je po dobu 1 – 2 týždňov , v závislosti od podmienok.