Faxer

DOKÁŽE POMÔCŤ V KAŽDOM ČASE

  • Špecialista na septórie a steblolam
  • Lokálne systémový účinok – účinná látka neodchádza z ošetreného miesta
  • Synergický účinok s azolovými prípravkami aj na klasové choroby
  • Flexibilita dávkovania v TM kombináciách – voľba dávky podľa aktuálnho infekčného tlaku
  • Výborná miešateľnosť

Faxer je fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom proti septorióze pšenice (Septoria tritici) a steblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides)
na pšenici ozimnej a jarnej, ovse, pšenici tvrdej a tritikale.
Prochloraz je širokospektrálna fungicídna účinná látka s lokálno – systémovým účinkom, takže preniká do rastlinných pletív . Nie je rozvádzaná do neošetrených častí rastliny. Patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu. Je účinná na široké spektrum pôvodcov hubových chorôb obilnín, napr. chorôb spôsobujúcich steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides), septoriózy (Septoria nodorum, Septoria tritici), fuzariózy (Fusarium spp.), rynchospóriovú škvrnitosť (Rhynchosporium secalis), hnedú škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora teres).