Eribea

ISTOTA ÚČINKU V KAŽDEJ PLODINE

  • Silný knock down efekt na žravé a cicavé druhy hmyzu
  • Spoľahlivá likvidácia dospelých škodcov, larválnych štádií a u niektorých druhov aj ovicídne pôsobenie
  • Široká škála registrovaných poľných a špeciálnych plodín
  • Svetlostabilný pyretroid v EC formulácií s čiastočne repelentným účinkom
  • Vysoká odolnosť voči zmyvu
  • Výborná miešateľnosť – bezproblémové TM kombinácie s inými prípravkami

ERIBEA je insekticíd s kontaktným účinkom. Okrem ničenia dospelých škodcov a larválnych štádií má u niektorých druhov aj ovicídnu účinnosť. Má veľkú afinitu voči voskom pokrývajúcim povrch listov
(EC formulácia ) a preto je mimoriadne odolný voči zmyvu dažďom. Ak chcete dosiahnuť dobrý účinok najmä v dolnej časti rastlín, musíte zabezpečiť dobré pokrytie rastlín postrekovou kvapalinou.

Obilniny: byľomor sedlový na začiatku výletu imág vošky od konca kvitnutia do začiatku tvorby obilky kohútiky po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2 ) zníži napadnutie larvami. Vhodný do TM kombinácií s fungicídmi.
Repka ozimná – Blyskáčik repkový na začiatku výskytu chrobákov, maximálne do fázy samostatných kvetných pupeňov viditeľných, stále ešte uzavretých (BBCH 57)
Krytonosy na začiatku náletu chrobákov do porastu, maximálne do fázy samostatných kvetných pupeňov viditeľných, stále ešte uzavretých (BBCH 57)
Piliarka repková – od vzídenia do konca októbra

Ihličnany (drevo v kôre): Lykožrút smrekový a podkôrny hmyz preventívna ochrana: kmeňov v kôre pred napadnutím (koniec apríla až začiatok mája), 0,5 % roztok t.j. 1,5 l pri 300 l vody/ha,