Diflanil 500 SC

SELEKTÍVNY, KONTAKTNÝ HERBICÍD S REZIDUÁLNYM ÚČINKOM

  • Rýchlo zbavuje pestované plodiny konkurencie burín
  • Zabezpečuje bezproblémové zapojenie a rast v skorých vývojových štádiách
  • Rieši problematické buriny rezistentné k sulfonylmočovinám (fialky, veroniky)
  • Je možné použitie v TM kombinácií s inými herbicídmi pre rozšírenie aplikačného okna
  • Ekonomicky výhodná aplikácia s dlhodobým účinkom

Prípravok DIFLANIL 500 SC je suspenzný koncentrát , obsahujúci účinnú látku ( diflufenican ) zo skupiny pyridinkarbamátov. Je to kontaktný
selektívny herbicíd s reziduálnym účinkom , určený na likvidáciu dvojklíčnolistových burín . Prípravok vytvára na povrchu pôdy herbicídny film ,
v ktorom klíčiace rastliny prichádzajú do kontaktu s účinnou látkou, blokuje tvorbu chlorofylu.
Citlivé buriny: hviezdica prostredná, fialka roľná, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí.
Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, drchnička roľná, kapsička pastierska, pohánkovec ovíjavý.
Odolné buriny: parumanček nevoňavý, veronika perzská.