Difend Extra

DOKONALÁ OCHRANA UŽ PRI ŠTARTE

  • Univerzálne moridlo pre väčšinu významných druhov obilnín
  • Kvalitná formulácia moridla
  • S ľahkosťou kontroluje najproblémovejšie choroby prenosné osivom a pôdou
  • Nezaťažuje klíčiace osivo a mladé rastliny nadmerným množstvom účinných látok
  • Pomáha rovnomernému klíčeniu osiva a rýchlemu vzchádzaniu porastov

DIFEND EXTRA je fungicídne moridlo obsahujúce dve účinné latky: fludioxonil a difenoconazole, ktoré sa veľmi vhodne dopĺňajú v účinku na jednotlivé patogény. DIFEND EXTRA pôsobí kontaktne a má reziduálny účinok. Účinná látka Fludioxonil je širokospektrálna fungicídna účinná látka s reziduálnym účinkom. Je prijímaná osivom a je obmedzene translokovaná do klíčiacich rastlín. Účinná látka difenoconazol pôsobí systémovo a patrí do skupiny triazolov. Je prijímaný semenami a následne translokovaný do klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín.. Účinná látka preniká do zŕn s vodou v priebehu ich napučiavania, takže účinkuje proti chorobám, ktoré sú nielen na povrchu zrna, ale zasahuje proti pôvodcom chorôb žijúcich vo vnútri zrna.