Bagani

V REPE JE MU NAJLEPŠIE

  • Systémový fungicíd – chráni aj nové prírastky repy po ošetrení
  • Preventívny, kuratívny aj eradikatívny účinok
  • Formulácia prípravku pre rýchly vstup do rastliny
  • Nemá morforegulačný efekt

BAGANI je systémový fungicíd vo forme mikroemulzného vodného s preventívnymi, kuratívnymi a eradikatívnymi účinkami proti cerkospóre repovej (Cercopora beticola) a múčnatke repovej (Erysiphe betae). Zastavuje rast mycélia patogéna na povrchu a vo vnútri ošetrenej rastliny. Po aplikácii prípravok rýchlo preniká do rastlín (v priebehu 4 hodín), je rozvádzaný do všetkých rastlinných pletív a v ďalšom období je distribuovaný aj do novonarastajúcich častí ošetrených rastlín.