Figaro 360 SL

2020-05-12T09:31:39+02:00May 11th, 2020|

Figaro 360 SL KVALITA A EKONOMIKA SÚ TU PRIORITOU! Neselektívny totálny listový herbicíd so systémovým účinkom Precízna regulácia jednoročných aj vytrvalých burín Široký rozsah registrácie na polné plodiny , vinice, lesné hospodárstvo nepoľnohospodársku pôdu a železnice. Ekonomicky výhodná aplikácia FIGARO je neselektývny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami, listami. [...]

Chikara 25 WG

2020-05-12T09:28:00+02:00July 8th, 2019|

Chikara 25 WG PORIADOK S BURINAMI POČAS CELEJ SEZÓNY. Široké spektrum účinku ( na trávovité aj dvojklíčnolistové buriny) Dlhý reziduálny účinok ( 3-4 mesiace) Synergický efekt v TM s glyfosátmi Priaznivý ekotoxikologický profil Povolený v integrovanej produkcií Chikara 25 WG je systémový neselektívny herbicíd , ktorého účinná látka ( flazasurfuron) patrí do skupiny sulfonylmočovín [...]

Go to Top