Diflanil 500 SC

2020-05-12T09:29:47+02:00July 8th, 2019|

Diflanil 500 SC SELEKTÍVNY, KONTAKTNÝ HERBICÍD S REZIDUÁLNYM ÚČINKOM Rýchlo zbavuje pestované plodiny konkurencie burín Zabezpečuje bezproblémové zapojenie a rast v skorých vývojových štádiách Rieši problematické buriny rezistentné k sulfonylmočovinám (fialky, veroniky) Je možné použitie v TM kombinácií s inými herbicídmi pre rozšírenie aplikačného okna Ekonomicky výhodná aplikácia s dlhodobým účinkom Prípravok DIFLANIL 500 [...]