Moxa

2020-05-12T13:40:30+02:00May 12th, 2020|

Moxa OCHRANA PROTI POLIEHANIU OBILNÍN Skrátenie a posilnenie stebla Zlepšenie pomeru podzemnej a nadzemnej hmoty rastlín Pribrzdenie dominancie hlavného stebla Vyrovnanie produkčných odnoží Ľahšie zvládnutie následnej fungicídnej a insekticídnej ochrany porastov. Urýchlenie a zefektívnenie zberu MOXA inhibuje posledný krok v syntéze aktívneho Giberlínu GA1, a tým zastavuje tvorbu giberlínov na konci reťazca ich syntézy. [...]